Απαγόρευση κολύμβησης στην Π. Ε. Ρεθύμνου | περιοχές

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης σχετικά με την καταλληλότητα των ακτών του Νομού, βάσει της οποίας:

Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των παρακάτω ακτών Π.Ε. Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στις περιοχές:

1) Στα λιμάνια αγκυροβόλια πλοίων-μαρίνες Ρεθύμνου, Πανόρμου, Μπαλί, Αγίας Γαλήνης, Πλακιά.

2) Διακόσια (200) μέτρα εκατέρωθεν εκβολής αγωγών λυμάτων των εξής περιοχών:

• οικισμού Αγίας Γαλήνης Δήμου Αγίου Βασιλείου.
• οικισμού Πλακιά Δήμου Αγίου Βασιλείου.
• οικισμού Μπαλί Δήμου Μυλοποτάμου.
• οικισμού Πανόρμου Δήμου Μυλοποτάμου.
• Δήμου Ρεθύμνης στη θέση «Μύτη Γρύντα» Ατσιπόπουλου Δήμου Ρεθύμνης.

3) Διακόσια ( 200 ) μέτρα εκατέρωθεν εκβολής εξόδου Βιολογικών Καθαρισμών.

4) Διακόσια ( 200 ) μέτρα εκατέρωθεν εκβολής ποταμών.

Β. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η κολύμβηση σε όλες τις ακτές που βρίσκονται στο Κρητικό και Λιβυκό Πέλαγος και δεν αναφέρονται στις παραπάνω απαγορευμένες περιοχές.

Γ. Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών τηρήθηκαν όλες οι επιστημονικές οδηγίες και όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία διέπουν αυτές. Η τήρηση των ορθών και κατά τον νόμο οδηγιών δειγματοληψίας είναι προϋπόθεση ώστε τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά προκειμένου να μπορούν να χαρακτηριστούν οι ακτές κατάλληλες ή μη για κολύμβηση .

Δ. Τα δείγματα τα οποία απεστάλησαν για μικροβιολογική ανάλυση συλλέχθηκαν τη Βόρεια όσο και τη Νότια Ακτή της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και είναι τα εξής:

ΒΟΡΕΙΑ ΑΚΤΗ
 Επισκοπή,
 Πετρές,
 Γεράνι,
 Δεσποτική Κολύμπα,
 Ρέθυμνο (Porto Rethymno),
 Ρέθυμνο (Pearl),
 Αδελιανός Κάμπος,
 Άγιος Νικόλαος (Σκαλέτα),
 Πάνορμο,
 Μπαλί Α παραλία,
 Μπαλί Λιμάνι,

ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ
 Ροδάκινο (Περιστερές),
 Ροδάκινο (Πολύριζος),
 Ροδάκινο (Κόρακας),
 Σούδα,
 Πλακιάς,
 Δαμνόνι,
 Μικρό Αμμούδι,
 Αμμούδι,
 Σχοινάρια,
 Πρέβελη (
 Ακουμιανή Γιαλιά (Μεγάλη),
 Μιρκή Γιαλιά,
 Κεραμέ,
 Άγιος Παύλος,
 Άγιος Γεώργιος,
 Αγία Γαλήνη.

Ε. Οι Ο.Τ.Α στις περιοχές ευθύνης τους, πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες τήρησης των όρων υγιεινής στις ακτές κολύμβησης (καθαριότητα, αποδυτήρια, αποχωρητήρια, δοχεία απορριμμάτων κ.ά.)

ΣΤ. Στις περιοχές όπου απαγορεύεται η κολύμβηση να τοποθετηθούν πινακίδες με την ένδειξη «Νερά ακατάλληλα για κολύμβηση» με τη φροντίδα των αρμόδιων φορέων (Ο.Τ.Α., Λιμενικών Ταμείων) στις περιοχές ευθύνης τους.

Ζ. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕΡ θα διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίες και θα εκδίδει, εκ νέου Απόφαση Χαρακτηρισμού Ακτών Κολύμβησης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Μοιραστείτε την είδηση