Αγορά κλαδοθρυμματιστή στον Δήμο Πλατανιά | πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Ο Δήμος Πλατανιά, παρέλαβε το προηγούμενο διάστημα, ένα καινούριο κλαδοθρυμματιστή ο οποίος είναι μεταφερόμενος και μπορεί να παράγει έργο όπου απαιτείται.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα με τις κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας για την προστασία των χειριστών του, έχει τη δυνατότητα να θρυμματίζει μεγάλες ποσότητες προϊόντων κλαδοκοπής.

Ο Παραπάνω εξοπλισμός χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Το επόμενο διάστημα προβλέπεται επίσης να παραλάβει ο Δήμος ένα ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη, μετά την ολοκλήρωση του Δημόσιου διαγωνισμού, που χρηματοδοτείται και από ιδίους πόρους του Δήμου Πλατανιά.

Μοιραστείτε την είδηση