580 προσλήψεις σε 17 Δήμους | 75 θέσεις εργασίας στην Κρήτη

Εγκρίθηκε η σύναψη 580 συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ 8 ή 9 ή 11 μήνες κατά περίπτωση, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι.

Δείτε την απόφαση

Μοιραστείτε την είδηση