234.000 € για χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων | Δ. Πλατανιά

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: Διαμορφώσεις – Κατασκευές – Συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους & αθλητικούς χώρους, υποέργο: «Αποπεράτωση κατασκευής κτιρίου στην τ.κ. Πολεμαρχίου», προϋπολογισμού μελέτης 234.000,00 €  με Φ.Π.Α., μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και της αναδόχου εταιρίας του Έργου «Κ/ΞΙΑΣ ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»

Το έργο αφορά εργασίες για την  αποπεράτωση του ισόγειου κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων στην Τ.Κ. Πολεμαρχίου, καθώς και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου αυτού, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 002 Περιφέρεια Κρήτης με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 και είναι εγγεγραμμένο στο τακτικό τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2019 .

Μοιραστείτε την είδηση