Τέλος στην κλήρωση | πως θα επιλέγονται οι σημαιοφόροι

Καταργείται η επιλογή του σημαιοφόρου μέσα από κλήρωση, σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης.

Η επιλογή σημαιοφόρου στο Δημοτικό, θα πραγματοποιείται βάσει των επιδόσεων των μαθητών στην Ε’ Δημοτικού ενώ με τη νέα ρύθμιση, θα επιλέγονται αμέσως 2 σημαιοφόροι. Ένα για την 28η Οκτωβρίου και ένας για την 25η Μαρτίου.

Κλήρωση θα διενεργείται μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας, παρουσία των μαθητών

Σκοπός της αλλαγής αυτής, είναι η επιβράβευση της απόδοσης και προσπάθειας των μαθητών και η παροχή κινήτρου για τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Τέλος, η διάταξη αυτή εναρμονίζει τη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπεύθυνων για την κατάθεση στεφάνων στα δημοτικά σχολεία με τη διαδικασία που προβλέπεται στα γυμνάσια και λύκεια. Η ρύθμιση του ζητήματος είναι κατεπείγουσα, καθώς ο ορισμός των σημαιοφόρων γίνεται την 10η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Μοιραστείτε την είδηση