Ελλάδανέαπρωτοσέλιδο Γ

Ηλεκτρονική «παρουσία» ανέργων στον ΟΑΕΔ | διαδικασία

Μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο γίνεται το τελευταίο διάστημα, η «παρουσία» ανέργων ανά τρίμηνο, στα καταστήματα του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την αποφυγή του συγχρωτισμού.

Η Υποχρεωτική Δήλωση παρουσίας γίνεται μέσω της σχετικής φόρμας ή εναλλακτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο πρέπει να στείλουν οι άνεργοι, στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκουν.

Αν δεν χρησιμοποιήσουν τη σχετική φόρμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα παρακάτω στοιχεία σε ηλεκτρονικό μήνυμα:

Θέμα: Δήλωση παρουσίας
Περιεχόμενο μηνύματος: Δηλώνω την παρουσία μου και δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις είσπραξης των μηνιαίων επιδομάτων.

Ονοματεπώνυμο:
ΑΦΜ:
Τηλέφωνο Κινητό:
Τηλέφωνο Σταθερό:

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr