Εισαγωγή στο λιμενικό μέσω Πανελληνίων | ΚΥΑ

Απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο της προκήρυξης του διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος μέσω των Πανελληνίων 2020 εξέδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας και το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ο διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Σ.Δ.Λ/Φ) θα προκηρυχθεί με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και η επιλογή των υποψηφίων (ανδρών και γυναικών) γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε μία από τις παραπάνω Σχολές καθορίζεται κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στην προκήρυξη αναγράφονται και καθορίζονται:

-Ο αριθμός εισακτέων στην κάθε Σχολή, συνολικά και κατά κατηγορίες.

-Τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα κατάταξης.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους.

-Η διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των υποψηφίων.

– Το έντυπο και το είδος της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.

Μοιραστείτε την είδηση