Ελλάδανέαπρωτοσέλιδο Γ

2021 | Η πορεία της θερμοκρασίας στη χώρα ανά μήνα – υψηλά τα ποσοστά στην Κρήτη

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις τιμές των αποκλίσεων της θερμοκρασίας ανά μήνα σε επτά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Οι αποκλίσεις υπολογίστηκαν ως προς τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας (2010-2019) σύμφωνα με τις καταγραφές 53 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Διαπιστώνουμε ότι σε 5 από τις 7 περιοχές, η θερμοκρασία ήταν υψηλότερη του μέσου όρου της δεκαετίας 2010-2019 στους 7 μήνες του χρόνου, στην Πελοπόννησο 8 μήνες και στην Κρήτη 9 μήνες. Ο ψυχρότερος μήνας σε όλες τις περιοχές ήταν ο Οκτώβριος του 2021 και οι θερμότεροι μήνες ήταν ο Ιανουάριος και ο Αύγουστος του 2021.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr