νέαΠολιτικήπρωτοσέλιδο Β

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κισάμου | αρμοδιότητες

Ο νέος Δήμαρχος Κισάμου, Γιώργος Μυλώνάκης όρισε τους τέσσερις Αντιδημάρχους για ένα έτος θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου καθώς και τις αρμοδιότητές για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι οι:

  1. Σπύρος Μαυροδημητράκης
  2. Θεόφιλος Χριστουλάκης
  3. Γιάννης Κελαϊδής
  4. Γιώργος Χαχλάκης

Αναλυτικά οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους:

Αναλυτικότερα, στην απόφαση ορίζεται πως ο Δήμαρχος Κισάμου Γεώργιος Μυλωνάκης μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής:

  1. Σπύρος Μαυροδημητράκης, υπεύθυνος λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητος, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και της τέλεσης Πολιτικών Γάμων
  2. Θεόφιλος Χριστουλάκης υπεύθυνος λειτουργίας των υπηρεσιών Υδροάρδευσης-Αποχέτευσης και της τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
  3. Ιωάννης Κελαϊδής υπεύθυνος των θεμάτων Αθλητισμού και Νεολαίας, των θεμάτων σχετικών με αδέσποτα ζώα και της τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
  4. Γιώργος Χαχλάκης υπεύθυνος θεμάτων Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και της τέλεσης Πολιτικών Γάμων κατά τόπον.
  • Κατά τόπον Αντιδήμαρχο, Σπύρο Μαυροδημητράκη, για τις Τοπικές Κοινότητες Καλλεργιανών και Πολυρρήνιας Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου
  • κατά τόπον Αντιδήμαρχο, τον Θεόφιλο Χριστουλάκη για τις Τοπικές Κοινότητες Αμυγδαλοκεφαλίου και Κάμπου Δημοτικής Ενότητος Ιναχωρίου και για τις Τοπικές Κοινότητες Καλαθενών ,Σηρικαρίου και Κουκουναράς Δημοτικής Ενότητας Κισάμου.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δε μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυροδημητράκης Σπυρίδων του Αρτεμίου , που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Μοιραστείτε την είδηση

Νικολέττα Βογιατζάκη

Παιδαγωγός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - MSc στην Ειδική Αγωγή