νέαπρωτοσέλιδο ΒΤουρισμός

Εποχικά εργαζόμενοι στον Τουρισμό | νέες οδηγίες για αναστολή συμβάσεων

Με φόντο τις προβλέψεις των φορέων του Τουρισμού ότι είναι ζήτημα εάν οι φετινές εισπράξεις θα φτάσουν στο 20-25% των περσινών, τα βλέμματα στρέφονται στους χιλιάδες εποχικά εργαζόμενους στον κλάδο, που έμειναν ξεκρέμαστοι.

Το υπουργείο Εργασίας, με νέα εγκύκλιο διευκρινίζει ποιές είναι οι υποχρεώσεις αυτών των εργοδοτών και τα δικαιώματα των εργαζομένων τους και το βασικό συμπέρασμα είναι ότι στην καλλίτερη περίπτωση θα υπαχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δηλαδή στο σχήμα επιδότησης μισθού.

Τι προβλέπεται για τον αριθμό εποχικών εργαζομένων στα καταλύματα
Κατ’ αρχάς, οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, εποχικής λειτουργίας, που επαναλειτουργούν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, υποχρεούνται κατά την επαναλειτουργία τους να επαναπροσλάβουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο κατά τα δύο προηγούμενα έτη (2018-2019) και σε κάθε περίπτωση τους εργαζομένους που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019 και συνεχίζουν να επιθυμούν να εργαστούν στους ίδιους εργοδότες. Η ίδια υποχρέωση αφορά και στις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις, που επαναλειτουργούν εντός των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου- Αυγούστου- Σεπτεμβρίου, έχουν τη δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους από την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/9/2020, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας απασχόλησής τους κατά την προηγούμενη περίοδο. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δηλαδή των 534 ευρώ, εκτός αν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Και τι γίνεται αν το ξενοδοχείο, δεν άνοιξε την 1η Ιουνίου αλλά στις 25 του μήνα; Ο εργαζόμενος θα πρέπει να υποβάλει μονομερή υπεύθυνη δήλωση για το διάστημα από 1/6/2020 μέχρι 24/6/2020, έτσι ώστε να κατοχυρώσει την αναλογία επί των 534 ευρώ κι εν συνεχεία ο εργοδότης είτε θα θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του- οπότε οφείλει εκείνος να το δηλώσει- είτε να τον απασχολήσει κανονικά.

Σημειωτέον ότι οι επιχειρήσεις που θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις, που επαναλειτουργούν, αποφασίσουν να διακόψουν οριστικά τις εργασίες τους νωρίτερα, πριν το πέρας της θερινής τουριστικής περιόδου, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού, οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σ’ αυτές καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης έως 30/9/2020.

Πώς συνδέονται αναστολή συμβάσεων και πληρότητα στα καταλύματα
Η αναστολή συμβάσεων, στα τουριστικά καταλύματα που επαναλειτουργούν, συνδέεται, όμως, με την πληρότητα τους, έτσι ώστε σταδιακά οι εν λόγω εργαζόμενοι να επανέρχονται στην κανονική μισθολογική κατάσταση. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

i) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,

ii) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής τουλάχιστον του 2/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,

iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων.

Σημειωτέον ότι οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των οποίων ανακαλείται οριστικά η αναστολή ΔΕΝ μπορούν να τεθούν εκ νέου σε αναστολή. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών. Το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας θεωρείται χρόνος εργασίας που αμείβεται εξ ολοκλήρου από τους εργοδότες-επιχειρήσεις.

Τι ισχύει για τουριστικές επιχειρήσεις που μένουν κλειστές
Φυσικά οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δηλαδή να υπαγάγουν στον εν λόγω μηχανισμό εργαζόμενους με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, εφόσον τους έχουν επαναπροσλάβει. Σε περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την υποβολή αίτησης/δήλωσης για την ένταξή τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στον Μηχανισμό και εφεξής.

Και τι γίνεται με τους εργαζόμενους τουριστικών επιχειρήσεων, που αποφάσισαν να μείνουν κλειστές για φέτος; Θα παίρνουν τα 534 ευρώ ως τις 30 Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή, διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης για τη θερινή τουριστική περίοδο 2021, ενώ οι επιχειρήσεις αυτές, που δεν θα επαναλειτουργήσουν, έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν σχετικά τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο.

Πηγή: iefimerida.gr

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr