Επιστήμεςνέαπρωτοσέλιδο Β

Επιδότηση 360 ευρώ για γρήγορο internet | πρόγραμμα SFBB voucher

Η δυνατότητα επιδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μέσω κουπονιού για υπερυψηλή ταχύτητα internet, παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο οδηγός για τη συμμετοχή στη δράση Superfast Broadband (SFBB), έχει συνολικό προϋπολογισμό τα 50 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα επέκτασης.

Η δράση SFBB ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018. Οι συνδέσεις – νοικοκυριά που έχουν επωφεληθεί είναι περίπου 5.800, έχουν δηλαδή δεσμευτεί μόλις 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ είναι καταγεγραμμένες περί τις 7.200 αιτήσεις.

Δικαιούχοι

Δικαιούχος της επιδότησης των 360 ευρώ για 24 μήνες (13 ευρώ τον μήνα και 48 ευρώ για το κόστος σύνδεσης) είναι όποιος έχει σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, με άμεση αναβάθμιση σε 1Gbps.

Η υπηρεσία θεωρείται ότι είναι άμεσα αναβαθμίσιμη όταν η πραγματική ταχύτητα καθόδου της μπορεί να αναβαθμιστεί σε 1Gbps σε διάστημα έως 3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς εργασίες στο χώρο του τελικού χρήστη πέραν ίσως από την αντικατάσταση του τερματικού εξοπλισμού αν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η σύνδεση παρέχεται με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH).

Η δυνατότητα να επωφεληθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θεωρητικά έχουν μεγαλύτερες ανάγκες από τα νοικοκυριά θεσμοθετήθηκε πρόσφατα.

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται ένα και μόνο κουπόνι.

Έκδοση SFBB voucher

Αρχικά οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας της δράσης (sfbb.gr) αν στη διεύθυνσή του προσφέρονται (ή προγραμματίζεται να προσφέρονται) SFBB Υπηρεσίες.

Εφόσον αυτό συμβαίνει με τη χρήση των διαπιστευτηρίων (username / password) του πληροφοριακού συστήματος «TAXISNET» της ΑΑΔΕ και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της δράσης, εκδίδει τον μοναδικό κωδικό του SFBB voucher, ο οποίος θα του αποσταλεί μέσω e‐mail. Τα στοιχεία που είναι κατάλληλα και αναγκαία για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας (ονοματεπώνυμο, επωνυμία, αρμόδια Δ.Ο.Υ., ΚΑΔ, νομική μορφή, ταχυδρομική διεύθυνση, υποκαταστήματα, πληροφορία σχετικά διακοπή ή μη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.λπ.) των ωφελουμένων αντλούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και μέσω των διαπιστευτηρίων του TAXISNET κατά την υποβολή της αίτησης και μόνο με την καταχώρηση του ΑΦΜ.

Εάν προσφέρονται ήδη SFBB Yπηρεσίες στην εν λόγω διεύθυνση από τουλάχιστον ένα πάροχο, το SFBB voucher θα είναι ενεργό και άμεσα χρησιμοποιήσιμο.

Εάν δεν προσφέρονται ακόμη SFBB Yπηρεσίες στην εν λόγω διεύθυνση από κανένα πάροχο (αλλά έχει ανακοινωθεί ότι θα προσφέρονται μελλοντικά) το κουπόνι παραμένει ανενεργό, μέχρι τη στιγμή που ένας τουλάχιστον πάροχος θα προσφέρει SFBB Υπηρεσίες. Στην ιστοσελίδα της δράσης υπάρχουν οι προσφορές από όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους.

Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι, αφού επιλέξουν τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο και την προσφορά SFBB Υπηρεσίας που επιθυμούν, μπορούν να ακολουθήσουν την διαδικασία εξαργύρωσης του SFBB voucher, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο μοναδικό κωδικό του.

Η διαδικτυακή σύνδεση θα πρέπει να εγκαθίσταται στη δηλωθείσα διεύθυνση λειτουργίας και να ενεργοποιείται το ταχύτερο δυνατό εντός των προθεσμιών που δεσμεύουν τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Για να θεωρείται ενεργοποιημένη η επιλεχθείσα SFBΒ Υπηρεσία από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, θα πρέπει ο ωφελούμενος να παραλάβει τον εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (modem / router) και να υπογράψει το σχετικό Δελτίο Παραλαβής όπου θα δηλώνει υπεύθυνα ότι η σύνδεση που επέλεξε έχει ενεργοποιηθεί.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr