νέαΟικογένειαπρωτοσέλιδο Β

21.623.000 € για επίδομα ενοικίου | ποσά

Εγκρίθηκε το ποσό ύψους 21.623.000 ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής της πληρωμής Επιδόματος Στέγασης στους δικαιούχους στις 24 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το ποσό του επιδόματος ενοικίου :

70 ευρώ το μήνα για τον δικαιούχο.

– Προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού

Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Στα 210 ευρώ μηνιαίως ορίζεται το ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.

Η χορήγηση του επιδόματος πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης και μπορεί να έχει διάρκεια 12 μήνες.

Μοιραστείτε την είδηση

Μαρία Αριανούτσου

Φιλόλογος - Δημιουργική Γραφή