Τίποτα δεν αλλάζει αν εμείς δεν το αποφασίσουμε…

Χρειάζεται χρώμα η ζωή μας, με χρώμα παίρνει φως, παίρνει λαμπρότητα, παίρνει χαρά, παίρνει αισιοδοξία, παίρνει ανάταση, παίρνει μπρος.  Είναι

περισσότερα