Ξεκινούν οι εργασίες για επισκευές και συντηρήσεις αθλητικών χώρων | υπογραφή σύμβασης

Σύμφωνα με την σύμβαση που υπεγράφη την Τρίτη 23/06/2020, μεταξύ του Δήμαρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη και της ανάδοχου φορέα, με τίτλο «Επισκευές-συντηρήσεις αθλητικών χώρων 2019», προβλέπεται να ξεκινήσουν άμεσα εργασίες αποκατάστασης φθορών – προστασίας και συντήρησης των αθλητικών χώρων του Δήμου Χανίων, προκειμένου να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η υγιεινή, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνουν τα παρακάτω: συντήρηση-επισκευή αποδυτηρίων όπως επισκευές κονιαμάτων, ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, επισκευές μονώσεων, επισκευές υδραυλικών και ηλεκτρικών δικτύων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, ανακατασκευών γηπέδων, των περιφράξεων τους, του περιβάλλοντα χώρου, κ.λ.π.. Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 €

Μοιραστείτε την είδηση