Δημοπράτηση κλειστού γυμναστηρίου Κισάμου | στα 2,1 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Δημοπρατήθηκε στις 22 Ιουνίου 2022 η «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ», που αποτελεί έργο πνοής για τον Δήμο Κισάμου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.100.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 με Φορέα Χρηματοδότησης  το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κύριο του έργου το Δήμο Κισάμου και Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρειας Κρήτης.

Μοιραστείτε την είδηση