νέαπρωτοσέλιδο ΑΥγεία

Νοσοκομείο Χανίων | αναστολή εργασίας άνευ αποδοχών για όσους δεν εμβολιαστούν

Διορία έως το τέλος του τρέχοντος μήνα έχουν οι περισσότεροι από 350 ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Χανίων να εμβολιαστούν. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ισχύσει «το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας», όπως γνωστοποιεί ο διοικητής του Ιδρύματος Γιώργος Μπέας, με έγγραφο που απέστειλε στις 4 Αυγούστου 2021 προς τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους όλων των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Χανίων.

«Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση. Από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση εμβολιασμού και τις προαναφερθείσες συνέπειες, εξαιρούνται όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου», επισημαίνει ο κ. Μπέας στο έγγραφό του.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πρόσφατη (4 Αυγούστου 2021) απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Χανίων, τα ποσοστά εμβολιασμού ανά κατηγορία Υγειονομικών του Νοσοκομείου Χανίων, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία είχαν ως εξής:

– Ιατροί: Έχει εμβολιαστεί το 97%, δηλαδή 247 από τους 254.
– Νοσηλευτές: Έχει εμβολιαστεί το 66%, δηλαδή 365 από τους 557.
– Διοικητικό προσωπικό: Έχει εμβολιαστεί το 88%, δηλαδή 89 από τους 101.
– Λοιπό προσωπικό: Έχει εμβολιαστεί το 61%, δηλαδή 238 από τους 389

Στην απόφασή του, το Επιστημονικό Συμβούλιο σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως «είναι ανησυχητικό και λυπηρό το ότι υπάρχουν τόσο πολλοί εργαζόμενοι του Νοσοκομείου που δεν έχουν εμβολιασθεί.

Μερικοί από αυτούς δεν εμπιστεύονται τις συστάσεις των ιατρών του Νοσοκομείου (οι οποίες απηχούν τις απόψεις του συνόλου της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας) με τους οποίους συνεργάζονται και μοχθούν νυχθημερόν τόσα χρόνια αλλά καταφεύγουν στην ενημέρωση από τις γνωστές ανεύθυνες πηγές που με ευκολία, με επιστημονικά ατεκμηρίωτα στοιχεία και χωρίς καμία νομική συνέπεια έχουν επιδοθεί σε ένα καταιγισμό ηθελημένης ή μη παραπληροφόρησης, κινδυνολογίας και εκφοβισμού.

Μερικοί είναι εκ πεποιθήσεως αρνητές των εμβολιασμών.

Αρκετοί όμως ίσως έχουν μία διστακτικότητα ένεκα ερωτημάτων στα οποία δεν έχουν βρει πειστικές απαντήσεις.

Ανεξαρτήτως όμως σε ποια ομάδα ανήκουν εκπέμπουν ψευδή μηνύματα και αδικούν τους εαυτούς τους ακυρώνοντας σε ικανό βαθμό τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται τους τελευταίους 18 περίπου μήνες στο Νοσοκομείο για την αντιμετώπιση της νόσου COVID».

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΠΕΑ

Στο έγγραφό του, ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας αναφέρει τα εξής:

«Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τα παραπάνω (1) και (2) σχετικά [σ.σ.: 1. Οι διατάξεις των άρθρων 205-207 του Ν.4820/2021 (Α’ 130), 2. Η ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-7-2021 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ3ΞΣ46ΜΤΛ6-ΟΧ9)], για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό των Νοσοκομείων (που υπηρετεί με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας) εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού Covid-19.

Το κατά τα ανωτέρω υπόχρεο προσωπικό οφείλει να έχει λάβει την 1η ή τη μοναδική δόση του εμβολίου μέχρι την 1/9/2021, ενώ η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Στην περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του προσωπικού της υποχρέωσης εμβολιασμού, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

Με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση. Από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση εμβολιασμού και τις προαναφερθείσες συνέπειες, εξαιρούνται όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

Οι λόγοι αυτοί -στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών- εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς.

Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, καλούνται όλοι οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, να ενημερώσουν σχετικά με την υποχρέωση εμβολιασμού το προσωπικό αρμοδιότητάς τους και να ζητήσουν να τους επιδειχθεί (όχι να κατατεθεί):

Α) Πιστοποιητικό εμβολιασμού Covid-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, είτε

Β) Βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν.4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10-4-2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται.

Τα ανωτέρω Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις θα ελεγχθούν από τον κάθε προϊστάμενο μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου https://covidfree.gov.gr/ όπου και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της.

Στη συνέχεια, οι προϊστάμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού -και μέχρι το αργότερο την Τετάρτη 11/8/2021- σχετικούς πίνακες όπου θα αποτυπώνεται η κατάσταση του προσωπικού αρμοδιότητας τους (σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο 6μηνο και ανεμβολίαστους). Τέλος, και μέχρι την 31/8/2021, θα πρέπει να κατατεθούν οι συμπληρωματικοί πίνακες εκείνων που θα εμβολιαστούν έως τότε».

hania.news

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr