νέαπρωτοσέλιδο ΑΥγεία

Αστικά λύματα | μεγάλη αύξηση ιικού φορτίου σε 2 πόλεις της Κρήτης

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό τον συντονισμό του ΕΟΔΥ, ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της Πάτρας, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, των Ιωαννίνων και της Κέρκυρας. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 13-19/06/2022 σε σχέση με την εβδομάδα 06-12/06/2022.

Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 13 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου 2022, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 6 έως 12 Ιουνίου 2022, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε εννέα από τις έντεκα (9/11) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, πτωτική τάση σε μία από τις έντεκα (1/11) περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθεροποίηση σε μία από τις έντεκα (1/11) περιοχές. Καθαρά αυξητικές τάσεις ήταν οι τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στον Άγιο Νικόλαο (+237%), στο Ηράκλειο (+176%), στην Ξάνθη (+49%), στην Αλεξανδρούπολη (+47%), στη Λάρισα (+38%) και στη Θεσσαλονίκη (+37%), ενώ οριακή ήταν η αυξητική τάση στο Βόλο (+24%), στην Αττική (+17%) και στα Χανιά (+15%). Πτωτική τάση παρατηρήθηκε στην Πάτρα (-33%). Σταθερό παρέμεινε το ιικό φορτίο στα Ιωάννινα (+10%).

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 13-19/06/2022, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε οριακά αυξητική τάση, με στατιστικά μη σημαντική μεταβολή (+17%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 06-12/06/2022. Την τελευταία εβδομάδα το ιικό φορτίο στην Περιφέρεια της Αττικής παρουσίασε ελαφριά αύξηση.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 13-19/06/2022, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε αύξηση (+37%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 06-12/06/2022. Το ιικό φορτίο στην πόλη της Θεσσαλονίκης αυξήθηκε συνολικά κατά 84% τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Με βάση ειδικές RT-PCR που επιλεκτικά πολλαπλασιάζουν γονιδιωματικά τμήματα του στελέχους Όμικρον BA.2 και συνολικά των ΒΑ.4 και BA.5, την τελευταία εβδομάδα η συχνότητα αθροιστικά των ΒΑ.4 και BA.5 στα λύματα της πόλης υπολογίζεται στο 67%. Κατά το διάστημα 25/05-15/06/2022, το ιικό φορτίο των αναδυόμενων στελεχών εκτιμάται ότι διπλασιάζεται ανά 7 ημέρες.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 13-19/06/2022, παρατηρήθηκε αύξηση (+38%) στα επίπεδα του ιικού φορτίου στη Λάρισα σε σχέση με την εβδομάδα 06 -12/06/2022.

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 13-19/06/2022, παρατηρήθηκε οριακή αύξηση (+24%) στα επίπεδα του ιικού φορτίου στον Βόλο σε σχέση με την εβδομάδα 06 -12/06/2022.

Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα, 13-19/06/2022, παρατηρήθηκε αύξηση (+49%) στα επίπεδα του ιικού φορτίου στην Ξάνθη σε σχέση με την εβδομάδα 06 -12/06/2022.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 13-19/06/2022, παρατηρήθηκε αύξηση (+47%) στα επίπεδα του ιικού φορτίου στην Αλεξανδρούπολη σε σχέση με την εβδομάδα 06 -12/06/2022.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 13-19/06/2022, στην Πάτρα, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε μικρή αποκλιμάκωση (-33%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 06-12/06/2022.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 13-19/06/2022, στην πόλη του Ηρακλείου, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε σημαντική αύξηση (+176%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 06-12/06/2022.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 13-19/06/2022, στην πόλη των Χανίων, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε οριακή αύξηση (+15%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 06-12/06/2022.

Άγιος Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 13-19/06/2022, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε σημαντική αύξηση (+237%) σε σχέση με την τελευταία εβδομάδα, 06-12/06/2022.

Ιωάννινα: Tην τελευταία εβδομάδα, 13-19/06/2022, στα Ιωάννινα, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή (+10%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 06-12/06/2022.

Σημείωση: Τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διεπιστημονική Εργαστηριακή Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης, Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr