Κατά 6% αυξήθηκαν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές εταιρείες στη χώρα, ενώ για το θέμα της αύξησης της τιμής των εισιτηρίων ήδη ενημερώθηκαν η Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και το υπουργείο Ναυτιλίας.

Οι εταιρίες προχώρησαν σ΄αυτή την αύξηση προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο, μέχρι και κατά 25%, κόστος των νέων ναυτιλιακών καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, κατά εφαρμογή κανονισμού του ΙΜΟ.

Η τιμή ανά τόνο του νέου καυσίμου, σύμφωνα με τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, ήταν κοντά στα 575 ευρώ ο τόνος, όταν το αντίστοιχο που έκαιγαν τα πλοία, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, ήταν στα 450 ευρώ ο τόνος.

Να σημειωθεί ότι οι ακτοπλόοι προκειμένου να μην προχωρήσουν σε αυξήσεις της τιμής των εισιτηρίων είχαν καταθέσει πρόταση μείωσης του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από το 24% που είναι σήμερα. Το θέμα έχει θέσει ο αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας στο υπουργείο Οικονομικών ωστόσο μέχρι δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη.

Ως εναλλακτική προς το παρόν είναι η τοποθέτηση συσκευών καθαρισμού καυσαερίων Scrubbers, που θα επιτρέψει τη χρησιμοποίηση καύσιμου υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, ενώ παράλληλα θα συμμορφώνεται με το νέο όριο του 0,5% που έχει θέσει ο ΙΜΟ.


Μοιραστείτε την είδηση