Υπουργείο Ανάπτυξης | πρόστιμο 50.000€ σε τράπεζα για χρέωση εξόδων

Το πρόστιμο των 50.000€, επιβλήθηκε σε τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα, για επιβάρυνση δανειολήπτη στεγαστικού δανείου, με έξοδα έρευνας, ελέγχου αιτήματος και έγκρισης δανείου.

Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από κοινοποίηση της καταγγελίας του δανειολήπτη από την ΕΚΠΟΙΖΩ, η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή έλεγξε το περιεχόμενο της σχετικής συμβάσεως του στεγαστικού δανείου διαπιστώνοντας την αναγραφή γενικού όρου συναλλαγών που προέβλεπε την είσπραξη από το πιστωτικό ίδρυμα εξόδων για την εξέταση αιτήματος δανείου.

Σημειώνεται ότι η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή παρακολουθεί και διερευνά υποθέσεις επιβαρύνσεων των δανειοληπτών από τα πιστωτικά ιδρύματα με δαπάνες που έχουν απαγορευτεί ως καταχρηστικές σύμφωνα την υπουργική απόφαση.

Το υπουργείο καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που διαπιστώσουν παρόμοια φαινόμενα να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους στην γραμμή καταναλωτή 1520. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίζεται η απαρέγκλιτη τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία τους

Μοιραστείτε την είδηση