Υποχρέωση υποβολής στοιχείων αλιευτικών δραστηριοτήτων | λήξη προθεσμίας

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Υπενθυμίζουμε στους επαγγελματίες αλιείς του Νομού Χανίων την υποχρέωση υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας.

Εφιστούμε την προσοχή ειδικότερα, για τα σκάφη έως 10 μ. των οποίων οι άδειες αλιείας λήγουν 31-12-2020 δεδομένου ότι :

θα ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η τήρηση της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων μηνιαίας παραγωγής, για την περίοδο από 01-01-2019 έως 30-08-2020. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλοι οι αλιείς με σκάφη κάτω των δέκα μέτρων, των οποίων οι άδειες αλιείας λήγουν μέχρι και 31-12-2020 να φροντίσουν το συντομότερο δυνατό και μέχρι 30-08-2020 – καταληκτική ημερομηνία, να καταχωρήσουν τις μηνιαίες παραγωγές, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δε θα είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας το τελευταίο τρίμηνο του έτους .

Επίσης οι αλιείς με σκάφη άνω των 10μ των οποίων η άδεια λήγει το 2021 θα ελεγχθούν για τις καταχωρήσεις των ετών 2020 και 2021 και γι αυτό δεν πρέπει να αμελούν την καταχώρηση ανά αλιευτικό ταξίδι.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ακρίβεια των στοιχείων παραγωγής που δηλώνονται από τους αλιείς, για την περίπτωση μελλοντικών ελέγχων-διασταυρώσεων. Η καταχώρηση στοιχείων που δεν είναι αληθή θεωρούνται σοβαρή παράβαση και επισύρει κυρώσεις

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Tηλ. 2821346506-507 email: alieia.cha@crete.gov.gr.

Μοιραστείτε την είδηση