Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση στην οποία περιλαμβάνονται τα τουριστικά καταλύματα που θα μισθωθούν από την κυβέρνηση, προκειμένου να λειτουργήσουν ως ξενοδοχεία καραντίνας.

Αναλυτικότερα

Με τη δημοσίευση της Απόφασης αίρεται για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά, η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’2370) και υπ’ αρ. 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) όμοιες Αποφάσεις.

Σύμφωνα με την παρακάτω λίστα, στην Κρήτη θα μισθωθούν 3 καταλύματα. 2 στην Χερσόνησο και 1 στα Χανιά.

Μοιραστείτε την είδηση