Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς | δήμος Κισάμου

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κισάμου πρόκειται να διεξαχθεί την Μεγάλη Τρίτη, 14  Απριλίου 2020 με ώρα έναρξης 09:00 και λήξη 13:00.

Μέχρι την παραπάνω ώρα λήξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης , με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας:

  1. Με e.mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e.mail  του Δήμου Κισσάμου, συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.
  2. Με sms από  το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Μετά το πέρας της ώρας λήξης , καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

-Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού.

Η πρόσκληση εκδίδεται σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4555/2018 –γραπτή αίτηση του συνόλου των μελών της Μείζονος Αντιπολίτευσης που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου- και έγγραφο του Δημάρχου- με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως ακριβώς  φαίνονται και στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θέματα 1 έως και 5 εισάγονται με γραπτή αίτηση του συνόλου των μελών της Μείζονος Αντιπολίτευσης.

Το έκτο θέμα εισάγεται με έγγραφο του κ. Δημάρχου.

  1. Απόφαση απαλλαγής χρέωσης κοινοχρήστων χώρων, επιχειρήσεων Δήμου Κισσάμου.
  2. Απόφαση απαλλαγής χρέωσης ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για τρεις μήνες (1-3-2020 έως και 31-5-2020) και συμψηφισμού καταβληθέντων ποσών στο επόμενο διάστημα.
  3. Απόφαση απαλλαγής μέρους τελών χρήσης ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης Δήμου Κισσάμου.
  4. Απόφαση προμήθειας υγειονομικού υλικού και διάθεσής του στο Κέντρο Υγείας, Αννουσάκειο προνοιακό ίδρυμα και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Κισσάμου.
  5. Απόφαση απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους σε όλη την έκταση του Δήμου Κισσάμου.

Παράταση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Κισσάμου έως 30-9-2023.

Μοιραστείτε την είδηση