Σχέδια Βελτίωσης νέων θαλαμών θερμοκηπίων | επιστολή Μυλωνάκη για την επίλυση προβλημάτων

Μετά από επικοινωνία με παραγωγούς κηπευτικών υπό κάλυψη και Γεωπόνους-Μελετητές της περιοχής της Κισάμου, ενημερωθήκε ο Δήμαρχος, Γιώργος Μυλωνάκης σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα υποβληθέντα από το 2018 Σχέδια Βελτίωσης για την  κατασκευή νέων θαλάμων θερμοκηπίων κηπευτικών καλλιεργειών τα οποία προέκυψαν με  την τροποποίηση του σχετικού νόμου, βάσει του οποίου απαιτείται ελάχιστη απόσταση του θαλάμου από τα όρια του αγροτεμαχίου 2,5 μέτρων.

Η τροποποίηση έγινε ένα χρόνο μετά την κατάθεση των Σχεδίων Βελτίωσης και όλες οι σχετικές μελέτες, προϋπολογισμοί, προσφορές, ενοικιαστήρια και εγκρίσεις, υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα δεδομένα που ίσχυαν το 2018 όπου και υποβλήθηκαν οι σχετικοί φάκελοι. Συνέπεια της αλλαγής των δεδομένων μετά την τροποποίηση του νόμου, είναι να προκύψουν πολλά προβλήματα με βασικότερο την αδυναμία απορρόφησης των εγκεκριμένων ποσών.

Σε σχετική επικοινωνία του Δημάρχου και της Γενικής Γραμματέα του Δήμου, με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιο Στρατάκο, δεσμεύθηκε ότι θα προσπαθήσει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.

Από πλευράς Δήμου και σε συνεργασία με τους Γεωπόνους-Μελετητές της περιοχής, εστάλη σχετική επιστολή προκειμένου να προβούν σε νομοθετική ρύθμιση για την άρση του ορίου απόστασης των 2,5 μέτρων.

Η επιστολή

Μοιραστείτε την είδηση