Πρόστιμα 330.000 ευρώ σε e-shops | κινητή τηλεφωνία και προϊόντα τεχνολογίας

Πρόστιμα συνολικού ποσού 330.000 ευρώ επέβαλε η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, σε επιχειρήσεις με ηλεκτρονική δράση σε κινητή τηλεφωνία και προϊόντα τεχνολογίας, λόγω παραβάσεων των διατάξεων για τα δικαιώματα του καταναλωτή σε συμβάσεις από απόσταση καθώς και των διατάξεων περί αθέμιτων (και ειδικότερα παραπλανητικών) εμπορικών πρακτικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης &  Επενδύσεων δέχθηκε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, πλήθος καταγγελιών καταναλωτών που σύναψαν συμβάσεις εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ιδίως κινητών τηλεφώνων, σχετικά:

–  με μη παράδοση των παραγγελθεισών συσκευών κινητής τηλεφωνίας παρά την καταβολή του τιμήματος,

– την αδυναμία επικοινωνίας με την επιχείρηση, η οποία είτε δεν απαντούσε καθόλου ή προέβαλε, σε κάποιες περιπτώσεις, αριθμούς τηλεφώνου που δεν ανταποκρίνονταν  σε πραγματικούς τηλεφωνικούς αριθμούς της χώρας.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα, η αρμόδια Διεύθυνση επέβαλε πρόστιμα ως εξής:

1. Μ.ΠΑΡΛΕΠΟΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ, www.a-mobiles.gr, 100.000 ευρώ

2. MILA X ΜΟΝ.ΙΚΕ, www.mxstore.gr, 80.000 ευρώ

3. BSVA BUSINESS SALES ΙΚΕ, www.ubit.gr, 70.000 ευρώ

4. E-MOBILE ENTERPRISE Μ. ΙΚΕ, www.emobile24.gr, 70.000 ευρώ

5. ΚΑΛΑΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, www.clickstore.gr, 10.000 ευρώ.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή διερευνά παρόμοιες υποθέσεις και εξετάζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και σε άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορίας  κινητών τηλεφώνων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, για τα οποία δέχτηκε πληθώρα καταγγελιών και για τις οποίες το καταναλωτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Για καταγγελίες σχετικά με φαινόμενα παράνομων και παραπλανητικών πρακτικών από ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορίας κινητών τηλεφώνων, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή καταναλωτή 1520, καταλήγει η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.

Μοιραστείτε την είδηση