Από την 1η Ιανουαρίου 2020 ξεκίνησε το «κυνήγι» των ηλεκτρονικών αποδείξεων, με τους φορολογούμενους να χρειάζεται να «αγγίξουν» το 30% του εισοδήματός τους, με αποδείξεις αγορών και παροχής υπηρεσιών.

Βάσει νομοθεσίας μισθωτοί, συνταξιούχοι, εισοδηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το 30% σε ηλεκτρονικές αγορές, η εφορία θα επιβάλει πρόστιμο με συντελεστή 22% στη διαφορά.

Ποιοι εξαιρούνται πλήρως

Από αυτή την υποχρέωση θα εξαιρούνται πλήρως:

– Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.
– Ατομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
– Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
– Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
– Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
– Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
– Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
– Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
– Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
– Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
– Οσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
– Οι φυλακισμένοι.

Ποιοι εξαιρούνται μερικώς

Μερικώς θα εξαιρούνται όσοι φορολογούμενοι πραγματοποιήσουν εντός του 2020, δαπάνες για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος.
Οι ανωτέρω φορολογούμενοι θα πρέπει να καλύψουν το 20% του εισοδήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να ισχύσει αυτό το μειωμένο ποσοστό είναι οι δαπάνες για φόρους, δάνεια και ενοίκια να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Σε φορολογούμενους με κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό, το απαιτούμενο ανώτατο όριο δαπανών περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.

Μοιραστείτε την είδηση