Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε | το νέο Δ.Σ

Συγκροτήθηκε σε σώμα χθες Τρίτη 4 Αυγούστου το νέο Δ.Σ της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης όπως αυτό προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (Περιφέρεια Κρήτης, Ο.Α.Κ. Α.Ε) και τις σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Δ.Σ του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Πρόεδρος εξελέγη ο Αντώνης Παπαδεράκης – Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Αντιπρόεδρος ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος τοπικής Ιστορίας Π.Ε.Χανίων, Κωνσταντίνος Γύπαρης.

H εκλογή και των δυο έγινε ομόφωνα.

Επιπλέον μέλη του Δ.Σ είναι:

Ελευθέριος Κοπάσης, πρόεδρος Δ.Σ Ο.Α.Κ ΑΕ, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε.Χανίων,

Χαράλαμπος Κουκιανάκης , μέλος Δ.Σ Ο.Α.Κ Α.Ε ,Δήμαρχος Αποκορώνου

Σοφία Μαλανδράκη –Κρασουδάκη, εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Υγείας,  Παιδείας και Πολιτισμού Π.Ε. Χανίων

Ιωάννης Μανούσακας, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε.Χανίων

Αριστείδης Παπαδογιάννης, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Α.Κ Α.Ε

Ιωάννης Παρασύρης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε.Ρεθύμνου

Ειρήνη Χουδετσανάκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε.Ηρακλείου.

Κατά τη συνεδρίαση εκφράστηκε  η ομόθυμη βούληση όλων των μελών να συμβάλουν με πνεύμα συνεργασίας ώστε η Εταιρεία με τη στήριξη των μετόχων και τη συνεργασία όλων  των Αναπτυξιακών Οργανισμών της Κρήτης να εξελιχθεί σε ένα επιπλέον δυναμικό εργαλείο στα πλαίσια του Αναπτυξιακού σχεδίου της Περιφέρειας Κρήτης.

Σημαντικό στοίχημα για την εταιρεία στην κατεύθυνση των παραπάνω επιδιώξεων, μεταξύ άλλων, αποτελεί και η ολοκληρωμένη αξιοποίηση του χώρου και των εγκαταστάσεων της πρώην Περιφερειακής Αγοράς στην Αγιά.

Μοιραστείτε την είδηση