Κρήτη | ψηφιακή ισότητα για τα ηλικιωμένα άτομα – δημιουργία Κέντρου Ημέρας για ηλικιωμένους με Alzheimer

Η «Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας», εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου και το θέμα της εκστρατείας για τη φετινή «Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας» ήταν: «Ψηφιακή Ισότητα για Όλες τις Ηλικίες» (“DigitalEquityforAllAges”), το οποίο τονίζει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της πρόσβασης και της συμμετοχής των ηλικιωμένων ατόμων στον ψηφιακό κόσμο και αξιοποίησης των ωφελειών του για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης, Λάμπρος Ν. Βαμβακάς: «Ως Περιφέρεια έχουμε ως διαχρονική προτεραιότηταμας την προαγωγή της ενεργού και υγιούς γήρανσης, την έμπρακτη στήριξη των ατόμων Τρίτης Ηλικίας καιτην ενίσχυση των γνωστικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Σ’ αυτό το πλαίσιο υπογράψαμε Προγραμματική Σύμβαση με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση του «Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων Ατόμων που διαβιούν σε ΜΦΗ “ΌΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ”».Επίσης, χορηγήσαμε στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων του νησιού ταμπλέτες (tablets), με λειτουργικό σύστημα “Android”, για την ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος, με την εγκατάσταση, προσαρμογή και παραμετροποίηση ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας καιλογισμικού ψυχοκοινωνικής και νοητικής ενδυνάμωσης. Επίσης, σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας στηρίξαμετις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων με μέσα ατομικής προστασίας, πραγματοποιήσαμε συστηματικούς και ενδελεχής ελέγχους για τη διασφάλιση της τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων και παρείχαμε καθοδήγηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στους εργαζομένους για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις νέες υγειονομικές και κοινωνικές συνθήκες».

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το υποέργο για την εκπαίδευση των φροντιστών, το οποίο περιλαμβάνει και πιστοποίηση για τους συμμετέχοντες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το υποέργο που αφορά στη νοητική, ψυχολογική και κοινωνική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων ατόμων, το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί σε δέκα Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων σε όλο το νησί.

Επίσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με προϋπολογισμό 575.000 ευρώ για τη διαρρύθμιση και την επισκευή του πρώην κτιρίου ΠΙΚΠΑ και τη μετατροπή του σε  Ολοκληρωμένο Κέντρο Ημέρας για ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια-νόσο Alzheimer.

Στο πλαίσιο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας, υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, η Αλληλεγγύη Ηρακλείου για τη Νόσο Alzheimer και την Υγιή Γήρανση υλοποιεί διήμερες εκδηλώσεις. Σήμερα Παρασκευή, πραγματοποιήθηκανπαιχνίδια στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ αύριο Σάββατο 2 Οκτωβρίου, 10:00-13:00, θα γίνουν τεστ μνήμης για άτομα άνω των 65 ετών από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης (Είσοδος Δικαιοσύνης).

Μοιραστείτε την είδηση