Νυχτερινό ρεύμα | παγίδες στις χρεώσεις

Παγίδες στις χρεώσεις φαίνεται να κρύβει η ένταξη στο νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ, με την ευθύνη να βαραίνει τις ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας).

Οι πολύ υψηλές, περυσινές χρεώσεις ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) απειλούν και φέτος το χειμώνα τον προυπολογισμό των νοικοκυριών που θα ζεσταθούν με ηλεκτρικές συσκευές.

Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι, ενώ οι χρεώσεις ΥΚΩ ήταν ενιαίες στο νυχτερινό ρεύμα, από την αρχή του 2018 υιοθετήθηκε κλιμακωτή προσαύξηση, όπως συμβαίνει με το ημερήσιο. Το αποτέλεσμα ήταν να σημειωθεί μεγάλη επιβάρυνση σε περίπου 30.000 νοικοκυριά που χρησιμοποιούν εντατικά το νυχτερινό τιμολόγιο (π.χ. θερμαίνονται με θερμοσυσσωρευτές) και έχουν αυξημένη κατανάλωση, συνεπώς αλλάζουν κλιμάκιο και επιβαρύνονται δυσανάλογα και υπέρμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2018 οι χρεώσεις ΥΚΩ της ημερήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν και για εκείνες της νυχτερινής.

Αναλυτικά:

· Από 0 έως 1.600 κιλοβατώρες 0,00690 ευρώ

· Από 1.601 έως 2.000 κιλοβατώρες 0,05 ευρώ

· Από 2.001 και πάνω κιλοβατώρες 0,085 ευρώ.

Μοιραστείτε την είδηση