Μηχανογραφικά 2019 | Ξεκίνησαν οι διαδικασίες υποβολής

 Από την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων 2019. Η συγκεκριμένη διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειο τους, ώστε να προσκομίσουν τον προσωπικό τους κωδικό. Με αυτόν τον κωδικό οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας https://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο και σε αρχική φάση να καταβάλουν ορισμένες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

Μοιραστείτε την είδηση