Μετασχηματισμός σε επιχειρήσεις και οργανισμούς | Παντελής Παπαναστασίου

2020 το έτος που οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα πρέπει να μετασχηματιστούν και να αλλάξουν το λειτουργικό και παραγωγικό τους μοντέλο έτσι ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστηκές και να επιβιώσουν.Οι αλλαγές στην ψηφιακή οικονομία έχουν φέρει τον κόσμο σε μια επιχειρηματική μεταμόρφωση μέσω της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στην εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας. Καθώς ο κύριος στόχος των επιχειρήσεων μπορεί να είναι η εξοικονόμηση κόστους, είναι καιρός να γίνει αντιληπτό πώς οι νέες τεχνολογίες και τα συστήματα μπορούν να βελτιώσουν την εμπλοκή των εργαζομένων, τη φήμη της εταιρείας και να τονώσουν τη μελλοντική ανάπτυξη.

O ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός αυξάνει την παραγωγική ευελιξία αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί έντονο ανταγωνισμό και σημαντικές απειλές και κινδύνους για τις επιχειρήσεις που δεν θα ακολουθήσουν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εκτός από την ανάγκη για υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που συμβάλει στον ανασχεδιασμό και στη δημιουργία περισσότερων και διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων αλλά και υπηρεσιών, ο μετασχηματισμός, μπορεί να εξελιχθεί σε παράγοντα επιβίωσης για πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να καλύψουμε σε όρους τόσο ψηφιακής ετοιμότητας όσο και δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα.

Καθώς αναφέρθηκε ότι το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει ταχύτατα και με συνεχή και αυξανόμενο ρυθμό το χάσμα μεταξύ της παραδοσιακής επιχειρησιακής υποδομής (ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασιών, χρήση τεχνολογίας, κουλτούρας κ.λπ.) και της σύγχρονης υποδομής μιας επιχείρησης εξακολουθεί να διευρύνεται. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο μετασχηματισμός σε όλα τα επίπεδα εφαρμόζοντας και προσαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και υιοθετώντας επιτυχημένα μοντέλα. Η αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών που ουσιαστικά αποτελεί ένα μέρος του μετασχηματισμού μιας επιχείρησης είναι μια δραστηριότητα ριζικής αλλαγής και επανεξέτασης της συνολικής δομής για την επίτευξη συνολικών επιδόσεων όσον αφορά το κόστος, την ποιότητα, την εξυπηρέτηση και την ταχύτητα.

Κατά συνέπεια ο επανασχεδιασμός των βασικών διαδικασιών αλλά και των επιμέρους τμημάτων ξεκινάει σε επίπεδο διοίκησης και αλλάζει ουσιαστικά τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της επιχείρησης. Έτσι ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, η σταθεροποίηση των διεργασιών, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η ποιότητα των υπηρεσιών/ προϊόντων που παρέχουν. Οι βασικοί λόγοι που οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετούν τέτοιες πρακτικές είναι κυρίως διότι:

  • αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα στις πολύπλοκες διαδικασίες που πολλές φορές εφαρμόζουν,
  • δεν υπάρχουν ξεκάθαροι, κατανοητοί και προκαθορισμένοι στόχοι από όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους (προσωπικό και διοίκηση),
  • δεν υπάρχουν καθορισμένες και καταγεγραμμένες αρμοδιότητες σε όλη τη δομή της εταιρείας ή του οργανισμού και σαφείς γραμμές αναφοράς,
  • δεν γίνεται αξιοποίηση της τεχνολογίας και των βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την αυτοματοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών.

Επιπλέον,οι κύριοι λόγοι που οδηγούν στον μετασχηματισμό τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς δεν βρίσκονται μόνο μέσα στο εσωτερικό περιβάλλον αλλά και στο εξωτερικό τους περιβάλλον, στο οποίο οι διοικήσεις θα πρέπει να αναζητούν και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες και να εντοπίζουν τις απειλές. Καταλήγοντας, επισημαίνεται και από προσωπική άποψη ότι για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός πλάνου μετασχηματισμού θα πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της κουλτούρας και της στρατηγικής των επιχειρήσεων και φυσικά αρμονία μεταξύ των διοικήσεων και του προσωπικού.

Μοιραστείτε την είδηση

Παντελής Παπαναστασίου

Υποψήφιος Διδάκτωρ | Σύμβουλος Επιχείρησεων - CICA, MSc, Ph.Dc, Certified DPO Executive

    Παντελής Παπαναστασίου έχει δημοσιεύσει 1 άρθρα. Δείτε όλα τα άρθρα του συντάκτη Παντελής Παπαναστασίου