Μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης του κλάδου.

Ειδικότερα, ο ΦΠΑ μειώνεται από το 24% στο 13%, για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020, γεγονός που θα έχει θετική επίπτωση και στις αερομεταφορές.

Η απώλεια δημοσίων εσόδων από το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κατά την τρέχουσα περίοδο, στα 30 εκατ. ευρώ.

Μοιραστείτε την είδηση