Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου | δήμος Χανίων

Με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00,

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 27/5/2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 22546  /22-5-2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 1. Ψήφισμα σχετικά με τις προϋποθέσεις επαναλειτουργίας των σχολείων μετά το κλείσιμο τους την 11-3-2020 για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοιού Covid-19
 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 594/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμού μελών Δ.Σ. της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΚΥΔΩΝ Α.Ε.» {Δήμαρχος}
 3. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσίας: ≪ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ SMART CITIES (Παραδοτέο 1.2.4)≫ (αρ. πρωτ. 27095/13-06-2019, ΑΔΑΜ 19SYMV005105868 2019-06-13) στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» {Δήμαρχος}
 4. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, υποέργο 1 της πράξης «Καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής περιήγησης και προβολής για την ανάδειξη μνημείων Παλαιάς Πόλης του Δήμου Χανίων» Ε.Π «Κρήτη» 2014-2020 (κωδ. ΟΠΣ 5032694 ) {Δήμαρχος}
 5. Τροποποίηση της 18/2020 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων περί έγκρισης στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Κοτσιφάκης}
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
 7. Τροποποίηση της 180/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
 8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων – αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
 9. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020 Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 10. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα για μείωση μισθώματος αναψυκτήριου στη θέση Αγ. Αποστόλων {Αλόγλου}
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
 12. Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,) του Δήμου Χανίων{Αλόγλου}
 13. Δημοπράτηση δημοτικών αφοδευτήριων Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 14. Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης 3 οχημάτων για τις ανάγκες του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” για το  διάστημα που διαρκεί η περίοδος με τον  Κορωνοϊό {Ζερβουδάκη}
 15. Έγκριση καταγγελίας συμβάσης μίσθωσης 1ου Νηπιαγωγείου λόγω μεταφοράς του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 17ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Χανίων {Βαρδάκης}
 16. Απόδοση της Β΄ κατανομής 2020 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις σχολικές επιτροπές του δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στην σχολική επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου{ Βαρδάκης }
 17. Τροποποίηση της 245/2019 απόφασης της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ περί έγκρισης στοχοθεσίας της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για το οικονομικό έτος 2020 {Γιαννακάκης}
 18. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 738/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Χανίων με την επωνυμία «ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ» {Γιαννακάκης }
 19. Συνδιοργάνωση παραδοσιακών εκδηλώσεων στην πλατεία πίσω από το Τέμενος του Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαμισί) στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Χανίων { Γιαννακάκης }
 20. Εθελοντική Δράση Αιμοδοσίας με το Χαμόγελο του Παιδιού {Μιχαηλάκης}
 21. Πρόταση συνεργασίας με το ΜΑΙΧ για τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων {Μιχαηλάκης}
 22. Έγκριση παραχώρησης τάφου του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Κουνουπιδιανών προς την Επιτροπή Εκτελεστών της διαθήκης του Γεώργιου Μαλινάκη {Μιχαηλάκης}
 23. Έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Χανίων με το διεθνές βραβείο “Γαλάζια Σημαία” για το έτος 2020 {Τσουπάκης}
 24. Τροποποίηση της 476/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την επιτροπή παραλαβής για την προμήθεια εργασιών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων{Τσουπάκης}
 25. Ασφαλιστήρια οχημάτων Δήμου Χανίων {Τσουπάκης}
 26. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ’ επέκταση της υπ’ αριθμ. 160/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και στο σημείο που αφορά τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου {Νικηφοράκης}
 27. Γνωμοδότηση περί διατήρησης  ή απομάκρυνσης περιπτέρου -Πλατεία  Δικαστηρίων { Νικηφοράκης }
 28. Χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης στην εταιρεία «Π. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για «επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας πλήρους γεύματος (εστιατόριο)», στην οδό Δευκαλίωνος αρ. 5 (εντός σχεδίου πόλεως) στην παλιά πόλη του δήμου Χανίων κατ’ εξαίρεσίν της 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. { Νικηφοράκης }
 29. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, που αφορά την υποστήριξη της Τεχνικής τους υπηρεσίας για την πράξη «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΟΥΓΙΑΣ KAI ΣΤΟN ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΒΑΔΑ» {Ξανθουδάκης}
 30. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}
 31. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου : «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}
 32. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΣΟΥΔΑΣ & ΚΕΡΑΜΙΩΝ 2020» {Ξανθουδάκης}
 33. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών στη περιοχή Πρ. Ηλία {Ξανθουδάκης}
 34. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού –  Ανακεφαλαιωτικού πίνακα   του έργου  «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών εντός παλαιού σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Χανίων (Κυδωνίας, Ελ. Βενιζέλου κ.α)» {Ξανθουδάκης}
 35. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμών ρέματος στη περιοχή εκτός οικισμού “ ΚΑΤΣΙΦΑΡΙΑΝΩΝ “ της Δ.Ε. Ελ . Βενιζέλου του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 36. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΥΔΑΣ» {Ξανθουδάκης}
 37. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ» {Ξανθουδάκης}
 38. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 39. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 40. Απαγόρευση – παρεμπόδιση ρύθμιση κυκλοφορίας στην οδό Μαρκάκη, ΔΕ Νέας Κυδωνίας – Δήμου Χανίων {Χατζηδάκη}
 41. Παρεμπόδιση κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης των οδών Γιακουμάκη και Ελ. Βενιζέλου (τμήμα από την οδό Μακεδονομάχων – Γέφυρα Εθνικής έως την συμβολή της με την οδό Ειρήνης – γήπεδο Γαλατά της Κοινότητας Γαλατά, ΔΕ Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων για τις ανάγκες του έργου : <<ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΚΑΙ ΑΠΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.>> {Χατζηδάκη }
 42. Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας στις περιοχές Νεροκούρου – Αγ. Σαράντα της ΔΕ Ελ. Βενιζέλου { Χατζηδάκη}
 43. Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας στις περιοχές Τσικαλαριά – Σούδα της ΔΕ Σούδας { Χατζηδάκη }
Μοιραστείτε την είδηση