Κίσαμος | συνεχίζεται το «σήριαλ με το Κτιριακό συγκρότημα ΕΠΑΛ – ΓΕΛ»

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Κισάμου Γιώργο Μυλανώκη, σχετικά με το κτιριακό συγκρότημα του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Κισάμου, απέστειλε ο εκπαιδευτικός Μανώλης Ψωματάκης, προκαλώντας τον σε δημόσια συζήτηση, ενώ εντός του κειμένου, ο κ. Ψωματάκης απευθύνεται και στους επικεφαλής της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Κισάμου.

Αναλυτικά, όσα γράφει:

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Κισάμου κύριε Γ. Μυλωνάκη

Ας συζητήσουμε δημόσια έστω και εάν εσείς δεν απαντάτε

Αρχικά έχουμε σαν δεδομένα τα παρακάτω:

 1. Στις 2 /12/ 2019 παρουσιάστηκε το Δελτίο Α/θμιας μετασεισμικής αυτοψίας από την ΚΤΥΠ, ο λεγόμενος πρώτος οπτικός έλεγχος με υπογραφή από τον κ. Β. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ πολιτικός μηχανικός &κ. Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ αρχιτέκτονας μηχανικός
 • Στις 31 / 08 / 2021 έγινε απευθείας ανάθεση << Σύνταξη Φακέλου και Έκδοση της Άδειας Κατεδάφισης Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ Κισάμου>> 31/08/2021 στον κ. Ζυμβραγουδάκης Εμμανουήλ Θ. Πολιτικό μηχανικό.
 • Στις 16 / 09 / 2021 δόθηκε η Προέγκριση  Άδειας κατεδάφισης Α/Α Πράξης 291349 ( ημερ. Έκδοσης 16/09/2021 ) με υπογραφή από τον κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ πολιτικός μηχανικός  ( Δήμος Χανίων ΥΔΟΜ ΧΑΝΙΩΝ )
 • Στις 17 / 09 / 2021 δόθηκε η Οικοδομική άδεια Κατεδάφισης  Α/Α Πράξης 291845 ( ημερομηνία έκδοσης  στην οποία στο τέλος γράφει ότι δόθηκε η άδεια

Έχοντας υπ όψη :

 • Τις διατάξεις …… << Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις >>
 • Την ανωτέρω αίτηση του έχοντος νόμιμο δικαίωμα για το έργο, όπως μελετήθηκε από τους μηχανικούς σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω πεδία
 • Τα συνημμένα στην αίτηση, στοιχεία και μελέτες

Βάση αυτών των δεδομένων προκύπτουν τα παρακάτω ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 1. Πως ενώ με τον πρωτοβάθμιο έλεγχο από τους μηχανικούς της ΚΤΥΠ είχαν κατατάξει  τα κτίρια ως ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ στην κατηγορία Γ στην οποία αναφέρονται ότι έχει <<  Εκτεταμένες βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης ( όχι όμως αποκλίσεις από την κατακόρυφο ). Καμία βλάβη στον φ. ο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από επισκευή.>> φθάσατε να μιλάτε 2 χρόνια μετά για κατεδάφιση του συνόλου του κτιριακού συγκροτήματος?

Ποιες ήταν οι ενέργειες σας, μελέτες, εργασίες που τεκμηριώνουν τη μοναδική λύση της κατεδάφισης?

 • Σύμφωνα με την οικοδομική άδεια κατεδάφισης,  ήδη έχουν παραδοθεί στοιχεία και μελέτες που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της κατεδάφισης. Ποιες είναι αυτές οι μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο 2021 που κατατάσσουν τα κτίρια στην κατηγορία ΣΤ δηλαδή να θεωρείται ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΟ?
 • Μπορείτε να  παρουσιάσετε τα άκρως απαραίτητα για να δοθεί η άδεια κατεδάφισης
 • την ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ.
 • την περιγραφή του υπό κατεδάφιση κτιρίου και την αιτιολόγηση κατεδάφισης.
 • Τη μεθοδολογία κατεδάφισης και τις φάσεις κατεδάφισης.
 • Τη διαδικασία απομάκρυνσης προϊόντων εκσκαφής.
 • Τον τόπο τοποθέτησης των προϊόντων εκσκαφής.
 • Την ασφάλιση του έργου ( ο όγκος του, η κεντρική του θέση στην είσοδο της πόλης, το πλήθος των διερχόμενων πεζών και οχημάτων, δίπλα υπάρχουν κατοικίες και κτίσματα, πρέπει να αναφέρετε αναλυτικά πως ασφαλίζονται ).
 • Τη διάρκεια του έργου.
 • Το κόστος και η χρηματοδότηση του έργου
 • Το μέρος αποθήκευσης των μηχανημάτων, υλικών κ.λ.π. που υπάρχουν σήμερα στο παλαιό κτήριο?
 • Ποιος φορέας θα κάνει το έργο της κατεδάφισης ( θα συντάξει / θεωρήσει τα τεύχη δημοπράτησης, θα κάνει τον διαγωνισμό, θα επιβλέπει το έργο ) ΚΤΥΠ, Δήμος Κισάμου, Δήμος Χανίων?

Προφανώς βέβαια για να κατεδαφιστεί το παλαιό κτίσμα έχει συγκροτηθεί από τον Δήμο Κισάμου και έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας ο φάκελος του κτιριολογικού προγράμματος.

 1. Έχουν συνταχθεί οι απαιτούμενες μελέτες από τον Δήμο οι οποίες να παρουσιάζουν τις ανάγκες των σχολείων και της περιοχής για τα επόμενα 30 χρόνια ( από την ολοκλήρωση του έργου ), βάση των οποίων και θα έχει συγκροτηθεί ο φάκελος του κτιριολογικού προγράμματος που θα παρουσιάσει ο δήμος στο υπουργείο?
 2. Γιατί αυτές οι μελέτες δεν έχουν παρουσιαστεί,στους άμεσα ενδιαφερόμενους – εμπλεκόμενους, για τη σωστή λειτουργεία των σχολείων δηλαδή τους καθηγητές. Ή μήπως μελέτες δεν υπάρχουν? 
 3. Μπορείτε να μας παρουσιάσετετον φάκελο του κτιριολογικού προγράμματος?
 4. Πόσες αίθουσες διδασκαλίας έχει προβλέψει για το κάθε σχολείο ξεχωριστά?
 5. Ποιες ειδικότητες προβλέπετε να λειτουργούν και ποιους εργαστηριακούς χώρους έχετε προβλέψει για το ΕΠΑΛ?
 6. Υπάρχει αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων στην οποία θα γίνονται οι εκδηλώσεις – δραστηριότητες των δυο σχολείων?
 7. Έχει γίνει συζήτηση για τον χώρο της αυλής των δυο σχολείων. Θα είναι κοινός ή διαφορετικός?
 8. Έχετε Απόφαση Έγκρισης του κτιριολογικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας?
 9. Η απόφαση  έγκρισης του κτιριολογικού προγράμματος προϋποθέτει την εξασφάλιση των αντίστοιχων πιστώσεων για τη μελέτη του έργου. Έχετε εξασφαλίσει τις αντίστοιχες πιστώσεις?
 10. Έχετε υπολογίσει τη διάρκεια και το κόστος του έργου?

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Κισάμου

Όσο αρνείστε να απαντήσετε στα ερωτήματα μου δεν νομίζω ότι σας τιμά ούτε ως πολίτη, ούτε ως Δήμαρχο  της Κισάμου.

Αξιότιμοι κύριοι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κύριε Θ. Σταθάκη και κύριε Γ. Φραγκιουδάκη γιατί δεν απαντάτε στα ερωτήματα για τη λύση των οποίων και εσείς είστε  συνυπεύθυνοι?

Αξιότιμοι κύριοι της αντιπολίτευσης δεν βλέπετε ότι σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί πηγαίνουμε σε μια κατεδάφιση:

 • χωρίς να υπάρχει η μελέτη τεκμηρίωσης της κατεδάφισης?
 • Χωρίς να έχουν λυθεί τα βασικά που αναφέρω παραπάνω για την κατεδάφιση?
 • Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για τις ανάγκες των δυο σχολείων.
 • Γνωρίζετε ότι οι υπεύθυνοι καθηγητές και οι διευθυντές των δυο σχολείων έχουν παρουσιάσει τις ανάγκες του νέου σχολείου από τον Ιανουάριο του 2020 και όμως ολοκληρωμένη παρουσίαση από το Δήμο δεν έχει δοθεί ποτέ?
 • Γνωρίζετε εάν συζητάει το υπουργείο παιδείας και για τα δυο σχολεία ή αρχικά θα παρουσιάσει πρόταση για το ΓΕΛ και αργότερα ( ???!!! ) για το ΕΠΑΛ όπως έλεγε ο κύριος Διγαλάκης τον Δεκέμβριο του 2019.
 • Έχετε αντιληφθεί ότι πέρασαν δυο χρόνια για να αντιληφθούν στο Δήμο Κισάμου για την αναγκαιότητα των εργαστηρίων στο ΕΠΑΛ και ενώ έχει ξεκινήσει η τρίτη σχολική χρονιά τα εργαστήρια βρίσκονται ακόμα στις υποσχέσεις. Σήμερα αυτό γιατί να έχει αλλάξει?

Αξιότιμοι κύριοι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κύριε Θ. Σταθάκη και κύριε Γ. Φραγκιουδάκη έχετε δει:

α) την ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ,

β) τον φάκελο του ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για το νέο σχολείο,

 γ) γνωρίζετε εάν έχουν εξασφαλίσει τις αντίστοιχες πιστώσεις για την κατεδάφιση και για την οικοδόμηση του νέου σχολείου?

Εάν ΝΑΙ τότε γιατί δεν τις παρουσιάζετε?

Εάν ΟΧΙ γνωρίζετε ότι με την αφωνία σας γίνεστε συμμέτοχοι?

Υπ. Σημείωση

Στη φωτοτυπία από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο φαίνεται ότι στην κατηγορία Δ είναι μόνο οι τουαλέτες των καθηγητών του ΕΠΑΛ και ένα μέρος από τα ισόγεια εργαστήρια του ΕΠΑΛ.

Μοιραστείτε την είδηση