Κίσαμος | με 10 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης

Σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κισάμου, στις 15 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021. Απόφαση 67/2021 Οικονομικής Επιτροπής μετά και την υπ.αρ.74/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021. Απόφαση 75/2021 Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Τριμηνιαία Έκθεση προϋπολογισμού Δ τριμήνου 2020. Απόφαση 65/2021 Οικονομικής Επιτροπής.
  4. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 Δ. Κισάμου. Απόφαση 64/2021 Οικονομικής Επιτροπής.
  5. Έγκριση της υπ.αρ.1/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Έκθεση πεπραγμένων έτους 2020.
  6. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2021. Θέσεις υδρονομικών οργάνων.
  7. Μείωση καταβολής μισθωμάτων Σχολικών κυλικείων.
  8. Στήριξη ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
  9. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου <Ανάπλαση Πλατείας Δημαρχείου για τοποθέτηση ανδριάντα Ειρηναίου Γαλανάκη>.
  10. Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων Δ.Κισάμου ως εποχιακές.
Μοιραστείτε την είδηση