Κατανομή κονδυλίων του αναπτυξιακού Νόμου | 29 εκ. στην Κρήτη

Υπεγράφη από τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, η απόφαση κατανομής στους αρμόδιους φορείς, των ποσών ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, του έτους 2018 (γ’ κύκλος).

Συγκεκριμένα, η κατανομή:

– Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων ΥΠΕΣ (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης): 34.825.000€  ως φορολογική απαλλαγή και 44.120.000€ ως επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Αττικής: 8.925.000€ και 1.975.000€ αντίστοιχα.

– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 6.870.000€ και 4.690.000€ αντίστοιχα.

– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: 15.640.000€και 7.615.000€ αντίστοιχα.

– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: 1.300.000€ και 2.260.000€ αντίστοιχα.

– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας: 14.240.000€ και 20.155.000€ αντίστοιχα.

– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 4.645.000€και 7.500.000€ αντίστοιχα.

– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου: 1.850.000€ και 3.020.000€ αντίστοιχα.

– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου: 4.760.000€ και 6.535.000€ ως επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση αντίστοιχα.

– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 6.510.000€ και 3.565.000€ αντίστοιχα.

– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Κρήτης: 20.915.000€ και 8.020.000€ αντίστοιχα.

– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 3.630.000€ και 5.065.000€ αντίστοιχα.

– ΔΙΑΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: 12.840.000€ και 3.870.000€ αντίστοιχα.

– Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου: 700.000€ και 1.905.000€ αντίστοιχα.

– Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ): 337.350.000€ και 174.705.000€ αντίστοιχα.

Συνολικά, το ποσό της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στα 475.000.000€ και το ποσό της επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στα 295.000.000€.

Πολύ σύντομα, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του γ’ κύκλου του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» με την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης. Επιταχύνουμε τις διαδικασίες και ενισχύουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Μοιραστείτε την είδηση