Καινοτομία για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης | ο «Ραβέλ» συστήνεται…

Ακόμη μία σημαντική καινοτομία για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το εν λόγω μουσείο, γνωστό για την υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων διεθνών μουσειολογικών πρακτικών, καινοτομεί αυτήν τη φόρα με την ένταξη στα καλοκαιρινά εκπαιδευτικά του προγράμματα της μεθόδου ενσωμάτωσης των ζώων στην εκπαίδευση.

Ο Ραβέλ συστήνεται…ως ο πρώτος σκύλος μουσειοπαιδαγωγός στην Ελλάδα. Πρόκειται, για ένα αξιαγάπητο Λαμπραντόρ, που ενισχύει την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία και την αντιληπτική ικανότητα σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.

«Η παρουσία του Ραβέλ απελευθερώνει πολλά παιδιά από το στρες και το άγχος, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στη μείωση επιθετικών συμπεριφορών που μερικές φορές εκδηλώνονται μεταξύ τους, ενισχύοντας την ενεργητική τους ακρόαση και συμμετοχή. Είχε και έχει θετικά οφέλη όχι μόνο για τα παιδιά που συμμετείχαν αλλά και για τους μουσειοπαιδαγωγούς. Έδωσε στους εκπαιδευτικούς τού μουσείου μας την ευκαιρία να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από νέες εκπαιδευτικές πρακτικές, γεγονός που ωφέλησε τόσο τους ίδιους τους εκπαιδευτές όσο και τους εκπαιδευόμενούς μας και κυρίως αυτούς που δυσκολεύονται με τις τυπικές εκπαιδευτικές-διδακτικές πρακτικές».

Λένα Μπορμπουδάκη, Διευθύντρια Μουσείου Φυσικής Ιστορία
Μοιραστείτε την είδηση