Εστίαση | απορρίπτονται χιλιάδες αιτήσεις για την επιδότηση

Λιγότερο από το 1/3 των επιχειρήσεων εστίασης που αναμένεται να επωφεληθούν από το ειδικό πρόγραμμα για την επανεκκίνηση έχουν επιδοτηθεί.

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, ο αριθμός των ενταγμένων σε αυτό επιχειρήσεων ανέρχεται σε 9.884 επιχειρήσεις με τις ενισχύσεις να είναι συνολικού προϋπολογισμού 98,83 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματος υπολογίζεται ότι θα επωφεληθούν 35.000 επιχειρήσεις, περίπου το ήμισυ αυτών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Μεγάλος είναι την ίδια ώρα, ο αριθμός των επιχειρήσεων των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν.

Ενδεικτικό του παραπάνω είναι ότι μόνο με την τέταρτη απόφαση (δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουλίου 2021) απόρριψης αιτήσεων ένταξης χρηματοδότησης απορρίφθηκαν 2.071 αιτήσεις για συνολική χρηματοδότηση 17,068 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα στο moneyreview.gr, συνολικά έως τώρα με τις τέσσερις αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων έχουν απορριφθεί 2.745 αιτήσεις συνολικής επιχορήγησης (δημόσια δαπάνη) 25,14 εκατ. ευρώ.Με την τέταρτη απόφαση ένταξης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 544 επιχειρήσεις με την αντίστοιχη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 4,15 εκατ. ευρώ.

Ανά περιφέρεια η ένταξη των επιχειρήσεων έχει μέχρι στιγμής ως εξής:

-Αττική: 1.685 επιχειρήσεις λαμβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 25,72 εκατ. ευρώ.

-Στερεά Ελλάδα: 291 επιχειρήσεις λαμβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 2,085 εκατ. ευρώ.

-Νότιο Αιγαίο: 1.367 επιχειρήσεις λαμβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 98,83 εκατ. ευρώ.

-Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία): 3.469 επιχειρήσεις λαμβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 28,28 εκατ. ευρώ.

-Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 3.072 επιχειρήσεις λαμβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 25,6 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί έχουν δικαίωμα επανυποβολής αίτησης αίτηση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 3 μ.μ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης αφορά σε μη επιστρεπτέα επιδότηση για την αγορά πρώτων υλών με τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης να ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ. Η επιχορήγηση που δίνεται φτάνει μέχρι το 7% του τζίρου που είχε η επιχείρηση το 2019 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr με την ένδειξη «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών».

Μοιραστείτε την είδηση