Επιτυχόντες & Επιλαχόντες υποψήφιοι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες | αναρτήθηκαν οι πίνακες

Aναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ο Πίνακας Επιτυχόντων και οι ανά κατηγορία Πίνακες Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ανδρών – γυναικών) έτους 2019 όπως αυτοί καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του οικείου διαγωνισμού.

Eνστάσεις μπορούν να υποβληθούν απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και εντός προθεσμίας που ορίζεται από 15 Ιουλίου 2020 έως και την πάροδο της 24ης Ιουλίου 2020.

Πίνακας Επιτυχόντων_ΛΦ 2019.pdf

Γενική Κατηγορία.pdf

Ειδικές Δυνάμεις.pdf

Μουσικοί.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΛΦ 2019- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.pdf

Μοιραστείτε την είδηση