Επίδομα παιδιού | σε εξέλιξη η εκκαθάριση των αιτήσεων – ποιοι δικαιούχοι δεν θα πληρωθούν

Η εκκαθάριση των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21 συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον ΟΠΕΚΑ και να πληρωθούν οι δικαιούχοι, την πρώτη διμηνιαία δόση στις 31 Μαρτίου 2021.

Το δυσάρεστο είναι ότι αρκετοί από τους δικαιούχους λόγω χρεών προηγούμενων ετών δεν θα πληρωθούν. Ο τελικός αριθμός αυτών που θα πληρωθούν τελικά θα γίνει γνωστός με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Μέχρι χθες, σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News, από το σύνολο των 736.958 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον ΟΠΕΚΑ οι 630.433 ήταν εγκεκριμένες, οι 15.596 προς έλεγχο και μη εγκεκριμένες 16.611 αιτήσεις. Σε σύνολο 630.433 εγκεκριμένων αιτήσεων οι 119.469 αιτήσεις αφορούν μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι 498.121 εγκεκριμένες αιτήσεις που υποβλήθηκαν αφορούσαν Έλληνες πολίτες μέχρι 2 παιδιά, οι 61.651 Έλληνες με τρία παιδιά, οι 16.040 Έλληνες πολύτεκνους. Παράλληλα 39.299 εγκεκριμένη αιτήσεις υποβλήθηκαν από πολίτες τρίτης χώρας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα μέχρι 2 παιδιά και 7.223 από πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ μέχρι 2 παιδιά.

Οι λόγοι που δεν εγκρίθηκαν οι 16.611 αιτήσεις αφορούν:

– την πλειοψηφία, 13.546 αιτήσεις ότι το συνολικό εισόδημα ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο
– 1.497 αιτήσεις δεν πληρούσαν το κριτήριο φοίτησης σε ανώτερη ή κατώτατη εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές ή σπουδαστές θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα έως το τέλος του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους κατά το οποίο έλαβαν πτυχίο. Το τέλος του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους είναι η 31η Αυγούστου για τα τέκνα εκείνα που πήραν πτυχίο έως και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους και η 31η Δεκεμβρίου για εκείνα που πήραν πτυχίο από το μήνα Σεπτέμβριο και μετά.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού κατανέμονται σύμφωνα με το εισόδημα ως εξής:

– εισόδημα μέχρι 6.001 ευρώ με ένα παιδί 117.232 δικαιούχοι
– εισόδημα μέχρι 6.001 ευρώ με δύο παιδιά 123.899 δικαιούχοι
– εισόδημα μέχρι 6.001 ευρώ με τρία παιδιά 35.503 δικαιούχοι
– εισόδημα μέχρι 6.001 ευρώ με 4 παιδιά 8.258 δικαιούχοι
– εισόδημα από 6.001- 10.000 ευρώ με ένα παιδί 91.548 δικαιούχοι
– εισόδημα από 6.001- 10.000 ευρώ με δύο παιδιά 93.317 δικαιούχοι
– εισόδημα από 6.001- 10.000 ευρώ με τρία παιδιά 19.489 δικαιούχοι
– εισόδημα από 10.001 – 15.000 ευρώ με ένα παιδί 59.430 δικαιούχοι
– εισόδημα από 10.001 – 15.000 ευρώ με δύο παιδιά 60.517 δικαιούχοι
– εισόδημα από 10.001 – 15.000 ευρώ με τρία παιδιά 12.407 δικαιούχοι

Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις εγκεκριμμένες αιτήσεις είναι το μηνιαίο, το δίμηνο έχει το διπλάσιο ποσό.

Επίσης τα ποσά που παρουσιάζονται στις εισοδηματικές κατηγορίες, δεν είναι το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα αλλά το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα..

Σημειώνεται ότι η εκκαθάριση για την πληρωμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πλήθος των εγκεκριμμένων αιτήσεων δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με πλήθος των δικαιούχων που θα πληρωθούν.

Το δικαιούμενο ποσό του επιδόματος παιδιού θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2021 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2019.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2021 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλονται μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2022 και τα δικαιούμενα ποσά θα καταβάλλονται αναδρομικά με την πρώτη πληρωμή που θα γίνεται μετά την έγκριση της αίτησης.

Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητικής αυτής, το ποσό του επιδόματος επαναϋπολογίζεται με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου της αίτησης Α21.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέπει μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Για να χορηγηθεί το επίδομα η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Στις αιτήσεις που υπάρχουν επισυναπτόμενα η έγκριση γίνεται μετά τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια ακολουθεί η πληρωμή.

Πριν από κάθε πληρωμή γίνεται επανέλεγχος των εισοδημάτων με βάση τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στο Α21 και το επίδομα επαναϋπολογίζεται.

Μοιραστείτε την είδηση