Επίδομα ενοικίου | ποιοι θα πληρωθούν αυτό το μήνα

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή στις 28 Φεβρουαρίου, αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, το επίδομα ενοικίου.

Αυτό το μήνα θα πληρωθούν όσοι υπέβαλλαν αίτηση και εγκρίθηκε μέχρι τις 31 Ιανουαρίου ενώ οι αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου θα μπορούν να ανανεωθούν αυτόματα για έξι ακόμη μήνες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση λήξης περίοδος ισχύος του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, λήξης άδειας διαμονής, αλλαγής σύνθεσης νοικοκυριού, αλλαγής των εισοδημάτων ή περιουσιακής κατάστασης του νοικοκυριού, οι αιτήσεις δεν θα ανανεωθούν.

Οι πολίτες ενημερώνονται μέσω e – mail για την πορεία της αίτησής τους.

Το ποσό του επιδόματος Στέγασης ορίζεται ως ακολούθως:

Για τον δικαιούχο : 70 ευρώ το μήνα
Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος. Η κλιμάκωση που επιλέχθηκε δίνει έμφαση στο παιδί, με προφανή στόχο να προωθηθεί η γεννητικότητα, ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα.Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.

Η χορήγηση του επιδόματος πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης και μπορεί να έχει διάρκεια 12 μήνες. Ειδικότερα, με την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, κι εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις η χορήγηση του επιδόματος ανανεώνεται αυτόματα για έξι μήνες ακόμα. Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης και σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού ή των όρων του μισθωτηρίου, ο δικαιούχος μπορεί να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο 6μηνο χορήγησης. Με την πάροδο των 12 μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει ξανά αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Μοιραστείτε την είδηση