ΕΟΦ | ανακαλούνται αντισηπτικά μαντηλάκια

Τα αντισηπτικά μαντηλάκια Activemed, ανακάλεσε ο ΕΟΦ, καθώς δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια. Η ταιρεία HOTEL WARE HELLAS A.E.B.E., που διαθέτει το συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά, οφείλει να το αποσύρει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση αναφέρει:

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του βιοκτόνου Activemed-αντισηπτικά μαντηλάκια, διότι δεν διαθέτει την προβλεπόμενη από τον ΕΟΦ άδεια κυκλοφορίας.

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Μοιραστείτε την είδηση