Ενεργοποίηση επιταγών κατάρτισης πτυχιούχων ηλικίας 30 έως 45 ετών | ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και θα διαρκέσει έως και 28 Φεβρουαρίου 2020.

Να σημειωθεί ότι ως καταληκτική ημερομηνία έναρξης της θεωρητικής κατάρτισης (ημερομηνία πρώτου μαθήματος) έχει οριστεί η 13η Μαρτίου 2020.

Μοιραστείτε την είδηση