Εκ νέου σύγκληση δημοτικού συμβουλίου | δήμος Κισάμου

Ο Δήμος Κισάμου, ανακοινώνει την εκ νέου την σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με την ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ διαδικασία, την Κυριακή 5/4/2020. Στα ήδη υπάρχοντα θέματα ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης πρόσκλησης, προστέθηκαν τα παρακάτω:

  1. Υποχρεωτική αναμόρφωση στοχοθεσίας έτους 2020. Απόφαση 53/2020 Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2020. Θέσεις υδρονομικών οργάνων.
  3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε έργου <Αντικατάσταση άρδευσης Βλασιανών Τ.Κ.Λουσακιών. (Μείωση 29,19 Ευρώ από το ποσό της σύμβασης).

Όσον αφορά στις ελαφρύνσεις των πληγέντων επιχειρήσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Οικονομική Υπηρεσία μας, αλλά και σε συνεργασία με άλλους Δήμους στα πλαίσια των κατευθύνσεων της ΠΕΔ Κρήτης, σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Γνώμονας για την λήψη αυτών των αποφάσεων στο Δήμο μας, θα είναι πρώτον, η διαδικασία των ελαφρύνσεων των δημοτών και επιχειρήσεων, να γίνει με βάση το τεχνικά δυνατό και πλέον εφικτό, δεύτερον, η Οικονομική Υπηρεσία μας, να μπορεί να υλοποιήσει τα μέτρα, βάσει και του προσωπικού που διαθέτουμε και τρίτο και κυριότερο, οι ανταποδοτικές μας υπηρεσίες να παραμείνουν ζωντανές και σε πλήρη λειτουργία.

Μοιραστείτε την είδηση