Δωμάτια απομόνωσης σε όλα τα ξενοδοχεία | η νέα ΚΥΑ

Τα πάνω κάτω έφερε η νέα ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Υγείας και Τουρισμού, που προβλέπει την παραχώρηση δωματίων – χώρων απομόνωσης σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες, για φιλοξενία κρουσμάτων που δεν απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Όπως τονίζεται, η λύση αυτή προσωρινού χαρακτήρα συμπληρώνει τη δημιουργία πλέγματος ξενοδοχείων «καραντίνας» και επιτρέπει το ασφαλές άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού. «Γι΄αυτό και τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ ισχύουν κατ΄ ελάχιστον έως ότου οριστεί στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, κατάλυμα για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19».

Αναλυτικότερα:

  • Για τα καταλύματα που διαθέτουν έως 10 δωμάτια, απαιτείται η δημιουργία ενός, σε χώρο καραντίνας.
  • Για καταλύματα που διαθέτουν έως 50 δωμάτια, απαιτείται η ύπαρξη δύο δωματίων καραντίνας.
  • Για καταλύματα άνω των 50 δωματίων απαιτείται αριθμός δωματίων καραντίνας ίσος με το 3% της συνολικής δυναμικότητας των δωματίων.

Ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε πως «η ασφαλής επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Σήμερα ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό βήμα που εμπεδώνει αυτό το αίσθημα ασφάλειας. Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε καθημερινά προσηλωμένοι σε αυτόν τον στόχο».

Μοιραστείτε την είδηση