Διπλώματα οδήγησης | πιο απλές διαδικασίες

Αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης αναμένεται να εφαρμοστούν από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών.

Οι αλλαγές θα κάνουν τις διαδικασίες για έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση σε περίπτωση απώλειας, πιο απλές και λιγότερο χρονοβόρες, με τη διεκπεραίωση των ενεργειών από τους πολίτες, να γίνονται ψηφιακά.

Μοιραστείτε την είδηση