Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων τη Δευτέρα | θέματα προς συζήτηση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, στις 15:30, με τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr.

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφασης της Εκτελεστικής και κατ’ επέκταση της υπ’ αριθμ. 450/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Χανίων – Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας {Δήμαρχος}

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50/2020 απόφασης του ΔΣ του ΔΟΚΟΙΠΠ και κατ’ επέκταση της υπ’ αριθμ. 320/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του ΔΟΚΟΙΠΠ {Ζερβουδάκη}

3. Έγκριση: α. ανανέωσης των συμβάσεων του συνόλου του απασχολούμενου προσωπικού και β. παράτασης των αρχικών Συμφωνητικών Μίσθωσης του κτιρίου, στο πλαίσιο της παράτασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Χανίων» {Ζερβουδάκη}

4. Αναμόρφωση πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2020 λόγω της 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}

5. Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΑΤ12 Πρόσκλησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας : «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» με υποβολή πρότασης και την συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών {Τσουπάκης}

6. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και τελικής διάθεσης αυτών στην Αμερικανικής Ναυτικής Ευκολίας Σούδας έτους 2021 {Τσουπάκης}

7. Έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Χανίων με το διεθνές βραβείο “Γαλάζια Σημαία” για το έτος 2021 {Τσουπάκης}

8. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Μάντακα) {Χαζιράκης}

9. Έγκριση συμβιβαστικής καταβολής αποζημίωσης σε ιδιοκτησία κκ 042428/802 και 042441/ΟΤ802 περιοχή Λενταριανά (ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) {Χαζιράκης}

10. Γνωμοδότηση περί απομάκρυνσης περιπτερού – οδό Μουσούρων – (έναντι ζαχαροπλαστείου Κρόνος) {Νικηφοράκης}

11. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}

12. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών στη περιοχή Λενταριανών {Ξανθουδάκης}

13. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΚΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2019» {Ξανθουδάκης}

14. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ» {Ξανθουδάκης)

Μοιραστείτε την είδηση