Δήμος Πλατανιά | δηλώσεις για Στρατολογικούς Πίνακες

Υπεύθυνες δηλώσεις καλούνται να υποβάλλουν οι γονείς – κηδεμόνες  των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Πλατανιά έτους 2005, ώστε να καταρτιστούν οι Στρατολογικοί Πίνακες κλάσεως 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Γραφείο Μητρώο Αρρένων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

Στο e-mail που θα αποστείλουν, πρέπει να συμπεριλάβουν:

1. Την ακριβή  διεύθυνση κατοικίας τους

2 .Το επάγγελμα των τέκνων (πχ μαθητής Λυκείου)

3.την τάξη που αποφοίτησαν τα τέκνα

4.Το θρήσκευμα τους 

Μοιραστείτε την είδηση