Δήμος Κισάμου | συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κισάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κισάμου, τηρουμένων των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοιού, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.<<Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κισσάμου για το έτος 2021>>

2.<<Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κισσάμου έτους 2021>>

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν . 3852/2010 την επόμενη εργάσιμη ημέρα ,δηλαδή την Παρασκευή 23/10/2020  και ώρα 18:00    μ.μ .  στον ίδιο χώρο με τα παραπάνω θέματα.

Μοιραστείτε την είδηση