Δήμος Χανίων | παράταση ισχύος επιδομάτων στέγασης και ΚΕΑ

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης, οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών:

Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2021.

Σε αυτά εμπεριέχονται και παρατείνονται εκ νέου οι αιτήσεις, που παρατάθηκαν με την υπ’ αριθμ. Δ13 οικ. 45861/992/6-11-2020 (ΦΕΚ Β’ 5001) Υπουργική Απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Σε περίπτωση, που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.

Μοιραστείτε την είδηση