Δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων | θέματα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 21:00.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (12:00 έως 21:00 την 24-6-2020) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου

Μετά το πέρας της λήξης στις 21:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 24/6/2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 28028/19-6-2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 1. Μη άσκηση αίτησης δικαστικού προσδιορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση γης Κουμπές Μουρνιών Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
 3. Παραχώρηση υπαίθριου θεάτρου στις εργατικές κατοικίες ΟΕΚ ΧΑΝΙΑ-ΙΙΙ {Γιαννακάκης}
 4. Συνδιοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «DANCE DAYS ΧΑΝΙΑ 2020 {Γιαννακάκης}
 5. Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων με την αρωγή του Δήμου Χανίων {Γιαννακάκης}
 6. Διοργάνωση του Ολοήμερου Καλοκαιρινού Προγράμματος 2020 {Μιχαηλάκης}
 7. Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην κοινοτικού καταστήματος Αρωνίου για επέκταση του Περιφερειακού Ιατρείου {Μιχαηλάκης}
 8. Παράδοση Γραφείου Μαραθωνίου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων  {Μιχαηλάκης}
 9. Χορήγηση ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)”,  που βρίσκεται στην οδό ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΣΑΡΠΑΚΗ αρ. 36, κατ’ εξαίρεσιν  της υπ’ αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης, του  Δημοτικού Συμβουλίου        Χανίων, λόγω μεταβολής υφιστάμενης γνωστοποίησης της RENATA FONSECA DE OLIVEIRA LEITAO, που συνίσταται σε αλλαγή δραστηριότητας {Νικηφοράκης}
 10. Καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στις ιδιοκτησίες με Κ.Κ. 062288/ΟΤ1022 και 062110/ΟΤ1022 Σχεδίου Πόλεως «Παρηγοριά Βαμβακόπουλου» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 11. Καταβολή αποζημίωσης γης ακινήτων στα ΟΤ 448Α – 774-792 στο Σχέδιο Πόλεως «ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ» του Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 12. Γνωμοδότηση περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου (πλατεία Αριστοτέλους 15 – Αγίου Ιωάννου κοινότητας Χανίων) {Χαζιράκης}
 13. Έγκριση εργασιών που αφορούν ρυμοτομούμενο διώροφο κτίριο επί της οδού Κισσάμου 1 & Μαργουνίου 2,  Δήμου Χανίων (αίτημα Παπαδημητράκη Εμμανουήλ)  {Χαζιράκης}
 14. Έγκριση εργασιών για επισκευή σε ρυμοτομούμενο ακίνητο στη συμβολή των οδών Κισσάμου 60 και Σαράτσογλου 15 «Εικονοστάσι» Δήμου Χανίων  {Χαζιράκης}
 15. Παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές Δημοτικών Κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Χανίων 2017» {Ξανθουδάκης}
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίων πόλεως Δ.Ε. Σούδας» {Ξανθουδάκης}
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υποδομών σε χώρους καταφυγής πολιτικής προστασίας» {Ξανθουδάκης}
 19. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου» {Ξανθουδάκης}
 20. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καλλεργιανών Δήμου Κισσάμου» {Ξανθουδάκης}
 21. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ανοικτού αθλητικού κέντρου Αμπεριάς» {Ξανθουδάκης}
 22. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές υποδομών οδών Δ.Ε. Ακρωτηρίου έτους 2018» {Ξανθουδάκης}
 23. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – Ανακαινίσεις δημοτικών κτηρίων» {Ξανθουδάκης}
 24. Έγκριση του 1ου/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Ν.3463/2006 άρθρο 199 παρ.6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}
Μοιραστείτε την είδηση